XI Bieg Wiosny - Bieg Dzieci i Młodzieży

Rybnik, Polska
20.05.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

444

Nazwa zawodów

XI Bieg Wiosny - Bieg Dzieci i Młodzieży

Lokalizacja

Rybnik, Polska

Start

20.05.2018 10:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.mosir.rybnik.pl

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

MOSiR Rybnik

E-mail organizatora

imprezy@mosir.rybnik.pl

Telefon organizatora

324227839

UWAGA

Udział dzieci i młodzieży zgłoszonej internetowo do 17 maja br. jest bezpłatny. Opłata startowa dla dzieci i młodzieży zgłaszającej się w dniu zawodów (20 maja br.) wynosi 10 złotych. Serdecznie zapraszamy do wcześniejszych zgłoszeń Internetowych.

Klasyfikacje

BIEG I - 100m

Płeć

K,M

Wiek

0-4

Uczestników

57


Udział bezpłatny

BIEG II - 250m

Płeć

K,M

Wiek

5-6

Uczestników

76


Udział bezpłatny

BIEG III - 500m

Płeć

K,M

Wiek

7-9

Uczestników

109


Udział bezpłatny

BIEG IV - 1000m

Dystans

1 km

Płeć

K,M

Wiek

10-12

Uczestników

89


Udział bezpłatny

BIEG V - 1000m

Dystans

1 km

Płeć

K,M

Wiek

13-15

Uczestników

48


Udział bezpłatny

BIEG VI - 1000m

Dystans

1 km

Płeć

K,M

Wiek

16-19

Uczestników

65


Udział bezpłatny

REGULAMIN
XI BIEG WIOSNY 2018 (Biegi dla Dzieci i Młodzieży, Bieg na Dystansie 5 km oraz I Mistrzostwa Rybnika Seniorów w Biegu na Dystansie 5 km)
I. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
Tel. 32 422 78 53 wew. 22
www.mosir.rybnik.pl, www.biegi.rybnik.pl, e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl
II. Cel:
1. popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży;
2. popularyzacja biegania jako aktywnej formy wypoczynku.
III. W ramach Biegu Wiosny odbędą się trzy imprezy:
 BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY
 BIEG NA DYSTANSIE 5 km
 I MISTRZOSTWA RYBNIKA SENIORÓW W BIEGU NA DYSTANSIE 5 km
IV. Każdy zawodnik / rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich / swojego dziecka oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych oraz promocyjnych z imprezy. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia biegu, ogłoszenia wyników. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. Dane w postaci imię i nazwisko, miasto, szkoła, kategoria wiekowa / podkategoria / drużyna, dystans, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania danych) będą udostępniane na stronie oraz www.mosir.rybnik.pl. oraz Facebook’u MOSiR. Każdy zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
V. Świadczenia Organizatora
1. Szatnie, toalety, prysznice – kąpielisko „Ruda”
2. depozyt w szatni Lodowiska przy ul. Gliwickiej (szafka - zwrotne 2zł);
3. Organizator zapewnia zawodnikom: numer startowy; okolicznościowy medal; opiekę medyczną; ubezpieczenie NNW; napoje na mecie; ciepły posiłek dla uczestników biegu na dystansie 5 km
BIEG DZIECI I MŁODZIEŻY:
I. TERMIN I MIEJSCE:
1. 20 maja 2018 r. (niedziela) pierwszy start o godz. 10.00;
2. biuro zawodów znajduje się przy ul. Gliwickiej 72 obok kąpieliska „RUDA” w lokalu „AquaStop”
3. weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych w godzinach od 8.30 do 10.15 - odbiór numeru startowego najpóźniej godzinę przed planowanym startem.
II. TRASA BIEGU, POMIAR CZASU:
1. biegi odbędą się na dystansie:
a. bieg I – 100 m,
b. bieg II – 250 m,
c. bieg III – 500 m,
d. bieg IV-VI – 1000 m;
2. start i meta biegu znajduje się na boiskach piłkarskich obok kąpieliska „Ruda”;
3. pomiaru czasu dokonuje firma PERSONAL BEST;
4. numer startowy należy przypiąć na wysokości klatki piersiowej, aby umożliwić odpowiedni odczyt, niewłaściwe zamocowanie chipa (numeru startowego z chipem) może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.
III. PROGRAM ZAWODÓW:
BIEG I godz. 10:00 bieg dziewcząt i chłopców – „maluchy” (100 m) kategoria 0-4 lat
BIEG II godz. 10.15 - bieg dziewcząt i chłopców – „skrzaty” (250 m) kategoria 5-6 lat
BIEG III godz. 10.30 - bieg dziewcząt i chłopców (500 m) kategoria 7 - 9 lat
BIEG IV godz. 10.45 - bieg dziewcząt i chłopców (1000 m) kategoria 10 - 12 lat
BIEG V godz. 11.00 - bieg dziewcząt i chłopców (1000 m) kategoria 13 - 15 lat
BIEG VI godz. 11.15 - bieg dziewcząt i chłopców – (1000 m) kategoria 16 - 19 lat
IV. ZGŁOSZENIA i UCZESTNICTWO:
1. Organizator ograniczył ilość uczestników w biegu dzieci i młodzieży do 350 osób.
2. Zgłoszenia przez formularz elektroniczny PERSONAL BEST:
http://zapisy.personalbest.pl/xi-bieg-wiosny-bieg-dzieci-i-mlodziezy-v2158.pl.html
do dnia 17 maja 2018 r., po tym terminie istnieje możliwość rejestracji tylko dla dzieci i młodzieży w dniu zawodów (tylko zgłoszenia indywidualne) , w biurze zawodów od godziny 8.30 do godziny 10.15 maksymalnie godzinę przed startem;
3. w biegach udział mogą brać dzieci i młodzież indywidualnie oraz reprezentacje uczniowskie zgłoszone przez szkoły lub przedszkola;
4. SZKOŁA/PRZEDSZKOLE MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ TYLKO poprzez wysłanie e-maila na adres: imprezy@mosir.rybnik.pl, wzór zgłoszenia do pobrania na stronie www.mosir.rybnik.pl, do dnia 17 maja 2018 r. (maksymalnie 12 uczniów);
5. nauczyciel ma obowiązek oddać organizatorowi zgody rodziców wyłącznie na wzorze pobranym ze strony www.mosir.rybnik.pl;
6. Opłata startowa:
a. udział bezpłatny dla osób zgłoszonych przez formularz elektroniczny w terminie do 17 maja 2018 r.;
b. osoby zgłaszające się w dniu zawodów opłata startowa wynosi 10 zł;
7. weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu zawodów, tj. 20 maja 2018 r. w biurze zawodów;
8. pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
V. KLASYFIKACJA:
1. klasyfikacja będzie prowadzona odrębnie w każdej kategorii wiekowej (osobno dziewczyny i chłopcy);
2. do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wiekowej organizatorzy stosują rok urodzenia uczestnika
3. klasyfikacja szkół / przedszkoli: punktowanych będzie sześć najlepszych miejsc szkoły / przedszkola z biegu dziewcząt i chłopców (tylko w swojej kategorii). Suma miejsc będzie wynikiem danej szkoły / przedszkola. Zwycięża szkoła / przedszkole z najniższą sumą miejsc. Warunkiem uwzględnienia szkoły/przedszkola w punktacji drużynowej jest ukończenie biegu przez co najmniej sześciu reprezentantów szkoły / przedszkola;
4. klasyfikacja drużynowa „rodzic i ja”:
a. liczba osób w drużynie 2 osoby;
b. drużynę stanowi osoba biorąca udział w biegu dzieci i młodzieży oraz jej rodzic/opiekun prawny startujący w biegu na dystansie 5 km;
c. suma miejsc będzie wynikiem danej drużyny, zwycięży drużyna z najniższą sumą miejsc.
VI. WYGRANE:
1. trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej (osobno dziewczyny i chłopcy) otrzyma wygrane rzeczowe oraz dyplom;
2. trzem najlepszym szkołom w kategoriach: podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej oraz przedszkolom zostaną wręczone puchary i dyplomy;
3. trzy najlepsze drużyny z kategorii „rodzic i ja” otrzymają dyplom oraz wygraną rzeczową
4. dekoracja najlepszych zawodników odbędzie się po wszystkich biegach dziecięcych i młodzieżowych, przed biegiem głównym.
BIEG NA DYSTANSIE 5 km
oraz I MISTRZOSTWA RYBNIKA SENIORÓW w biegu na dystansie 5 km
I. TERMIN I MIEJSCE
1. 20 maja 2018 r. (niedziela) start o godz. 12.45; około 12:30 wspólna rozgrzewka
2. biuro zawodów znajduje się przy ul. Gliwickiej 72 obok kąpieliska „RUDA” w lokalu „AquaStop”
3. weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych odbędzie się 20.05.2018 r. w biurze zawodów w godzinach od 9.45 do 11.45;
4. dekoracja zwycięzców około godziny 14:00.
II. TRASA BIEGU, POMIAR CZASU, LIMIT CZASU:
1. start i meta biegu znajduje się na boiskach piłkarskich obok kąpieliska „Ruda”;
2. trasa: 1 pętla – około 5000 m – boiska piłkarskie, grobla, wzdłuż stawów, ul. Strzelecka,
3. pomiaru czasu dokonuje firma PERSONAL BEST
4. numer startowy należy przypiąć na wysokości klatki piersiowej, aby umożliwić odpowiedni odczyt, niewłaściwe zamocowanie chipa (numeru startowego z chipem) może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika
5. limit czasu na pokonanie dystansu 5 km wynosi 45 minut, po tym czasie zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego oraz zejścia z trasy biegu.
III. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO:
1. organizator ograniczył ilość uczestników w biegu na dystansie 5 km do 350 osób;
2. do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 20.05.2018 r. ukończyli 16 lat
NALEŻY NAJPIERW DOKONAĆ ZGŁOSZENIA INTERNETOWEGO, A NASTĘPNIE DOKONAĆ ODPOWIEDNIEJ WPŁATY WPISOWEGO!
3. zgłoszenia przez formularz elektroniczny PERSONAL BEST:
http://zapisy.personalbest.pl/xi-bieg-wiosny-2018-bieg-glowny-v2157.pl.html
do dnia 17 maja 2018 r., po tym terminie możliwość rejestracji tylko w dniu zawodów, w biurze zawodów w godzinach 9:45 – 11:45 (tylko w przypadku niewykorzystania limitu uczestników);
4. pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
5. opłata startowa wynosi:
a. 30 zł – dla osób, które dokonają zgłoszenia i wpłaty do dnia 17 maja 2018r.
b. 40 zł – dla osób, które dokonają zgłoszenia w biurze zawodów w dniu zawodów;
6. opłata startowa dokonywana jest za pośrednictwem płatności elektronicznej po wcześniejszej rejestracji zawodnika.
7. za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto;
8. opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
9. osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do Organizatora do 7 dni od daty wpłaty na adres e-mail: sekretariat@mosir.rybnik.pl;
10. zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;
11. osoby zgłoszone muszą przed startem w trakcie weryfikacji w dniu zawodów podpisać formularz zgłoszeniowy.
IV. KLASYFIKACJA:
A) BIEG na dystansie 5 km
1. generalna kobiet i mężczyzn (OPEN);
2. kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: M/K–16(16-29 lat), M/K – 30 (30-39 lat),
M/K – 40 (40-49 lat), M/K – 50 (50-59 lat).
Do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wiekowej organizatorzy stosują rok urodzenia uczestnika (wyjątek: ukończenie 16 roku życia);
3. klasyfikacja drużynowa „rodzic i ja”:
a. liczba osób w drużynie 2 osoby;
b. drużynę stanowi osoba biorąca udział w biegu dzieci i młodzieży oraz jej rodzic / opiekun prawny startujący w biegu na dystansie 5 km;
c. suma miejsc będzie wynikiem danej drużyny, zwycięży drużyna z najniższą sumą miejsc.
B) I MISTRZOSTWA RYBNIKA SENIORÓW w biegu na dystansie 5 km
1. kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: M/K–60 (60-64 lat), M/K – 65 (65-69 lat),
M/K – 70+ (70 lat i więcej)
Do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wiekowej organizatorzy stosują rok urodzenia uczestnika.
V. WYGRANE:
1. zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn OPEN za miejsca I – III
2. zwycięzcy w kategoriach wiekowych za miejsca I – III
3. zawodnicy którzy zajmą miejsca I – III w kategorii OPEN, nie będą wynagradzani w kategoriach wiekowych za wyjątkiem zawodników biorących udział w I Mistrzostwach Rybnika Seniorów w biegu na dystansie 5 km
4. trzy najlepsze drużyny w kategorii „rodzic i ja” otrzymają dyplom oraz wygraną rzeczową
VI. BIEGOWE GRAND PRIX RYBNIKA
Bieg Wiosny zalicza się do klasyfikacji Biegowego Grand Prix Rybnika (Bieg Wiosny, Rybnicki Półmaraton Księżycowy, Kamień Extreme, Bieg Barbórkowy) – szczegółowe informacje na stronie www.biegi.rybnik.pl
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą stany klęski żywiołowej, żałoba narodowa itp.);
2. organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować na swojej stronie internetowej w odpowiedniej aktualności www.mosir.rybnik.pl;
3. prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi;
4. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu jak i podczas biegu;
5. w przypadku stwierdzenia skracania dystansu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany;
6. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do pół godziny po ogłoszeniu wyników. Protesty rozstrzyga Organizator. Protest zostanie rozpatrzony po uiszczeniu kaucji w wysokości 150 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona o ile Organizator nie przyzna racji składającemu protest. Decyzje Organizatora są nieodwołalne.
Rybnik, 17.04.2018 r.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU