X Bieg Konstytucji 3 Maja

Grzybówka, Podgórna, Rybnik, Polska
03.05.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

221

Nazwa zawodów

X Bieg Konstytucji 3 Maja

Lokalizacja

Grzybówka, Podgórna, Rybnik, Polska

Start

03.05.2019 12:30

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

Stowarzyszenie „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej”

E-mail organizatora

stowarzyszenie.arek@gmail.com

Telefon organizatora

603627389

UWAGA

W kategoriach do lat 6 (rocznik 2013 i dzieci młodsze); od 7 do 9 lat (roczniki 2012, 2011, 2010); od 10 do 12 lat (roczniki 2009, 2008 i 2007); od 13 do 16 lat (roczniki 2006, 2005, 2004 i 2003) osoby chcące otrzymać pełny pakiet startowy powinny uiścić opłatę startową na numer konta bankowego: 43 1050 1403 1000 0092 5460 1058 oraz są proszone o wysłanie e-maila na adres: kontakt@personalbest.pl z rozmiarem zamówionej koszulki.

Klasyfikacje

Bieg Główny 5 km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

177


Opłaty

do 31.03.2019

40.00 zł

do 30.04.2015

45.00 zł

Bieg 2,5 km

Dystans

2.5 km

Płeć

K,M

Wiek

13-16

Uczestników

6


Informacja o opłacie startowej i terminie płatności znajduje się w regulaminie zawodów.

Bieg 1 km

Dystans

1 km

Płeć

K,M

Wiek

10-12

Uczestników

13


Informacja o opłacie startowej i terminie płatności znajduje się w regulaminie zawodów.

Bieg 500 M

Dystans

0.5 km

Płeć

K,M

Wiek

7-9

Uczestników

13


Informacja o opłacie startowej i terminie płatności znajduje się w regulaminie zawodów.

Bieg 100 M

Dystans

0.1 km

Płeć

K,M

Wiek

0-6

Uczestników

12


Informacja o opłacie startowej i terminie płatności znajduje się w regulaminie zawodów.

REGULAMIN BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA

§ 1

1. Organizatorem Biegu Konstytucji 3 Maja, zwanego dalej Biegiem, jest Stowarzyszenie „Akademia

Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą w Rybniku, zwane dalej Organizatorem, a współorganizatorami Rada Dzielnicy Rybnik-Golejów i Rada Dzielnicy Rybnik-Grabownia, zwane dalej Współorganizatorami.
Bieg został objęty Honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika.

2. Celem imprezy jest uczczenie Święta Konstytucji 3 Maja, a także popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej, promocja dzielnic Golejowa i Grabowni oraz wzmacnianie postaw patriotycznych.

3. Zapisy na Bieg w kategorii OPEN prowadzone są do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59 (wtorek) poprzez uruchomiony w tym celu formularz online na stronie: http://zapisy.personalbest.pl/x-bieg-konstytucji-3-maja-v3099.pl.html

4. Zapisy do udziału w Biegu po terminie określonym w § 1 ust. 3 możliwe będą również poprzez uruchomiony w tym celu formularz online na stronie: http://zapisy.personalbest.pl/x-bieg-konstytucji-3-maja-v3099.pl.html a także w Biurze Zawodów w dniu Biegu w godzinach 10:30 do 12:00 w przypadku dysponowania wolnymi miejscami do wysokości limitów, o których mowa w § 1 ust. 8. W dniu Biegu w Biurze Zawodów i po terminie określonym w § 1 ust. 3 poprzez formularz, o który mowa w pkt 3 i 4, będzie można dokonać opłaty wpisowego wraz opłatą dodatkową, w sumie 50,00 zł.

5. Ustanawia się wpisowe uprawniające do udziału w Biegu w kategorii OPEN w wysokości 40,00 zł.

Udział w Biegu w pozostałych kategoriach jest bezpłatny, ale bez prawa do świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 6. Uczestnicy Biegu w pozostałych kategoriach wiekowych, poza kategorią OPEN, opłacając wpisowe i zapisując się do udziału w Biegu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uzyskują pełny dostęp do „Pakietu startowego”. Wpisowe należy opłacić poprzez udostępniony system płatności internetowych na stronie, o której mowa w § 1 ust. 3 do dnia 24 kwietnia 2019 roku (wtorek).

6. Wpisowe, o którym mowa w § 1 ust. 5 obejmuje:

a) pamiątkowy medal (odlewany);
b) okolicznościową koszulkę w miarę możliwości w wybranym przez uczestnika rozmiarze bądź w wymiarze, który uczestnicy przy zapisach zgłaszali najczęściej;
c) wodę mineralną (1 butelka 0,5 l);
d) posiłek (grochówka i chleb);
e) ubezpieczenie NNW;
f) film z zawodów na wskazanej przez Organizatora stronie internetowej;
g) wynik SMS dla zawodnika;
h) numer startowy z chipem jednorazowym (zwrotny) do pomiaru czasu – po ukończeniu biegu prosimy o zwrot numerów;

zwane dalej „Pakietem startowym”.

7. Nieopłacenie wpisowego w terminie określonym w § 1 ust. 5 skutkuje pobraniem przez Organizatora opłaty dodatkowej w wysokości 10,00 zł oraz tym, że elementy „Pakietu startowego” wskazane w § 1 ust. 6 lit. a i b mogą nie być dla uczestnika dostępne w dniu Biegu. Opłata dodatkowa pobierana jest w celu pokrycia kosztów wysyłki ww. elementów „Pakietu startowego” do uczestnika.

8. Limit uczestników w biegu głównym (kategoria OPEN) wynosi 300 osób. W pozostałych kategoriach ustanawia się limit wynoszący 100 osób.

9. Zapisy ponad limity określone w § 1 ust. 8 nie będą prowadzone.

10. Organizatorzy przewidzieli pięć kategorii wiekowych w podziale na dziewczyny/kobiety i chłopców/mężczyzn:

a) do lat 6 (rocznik 2013 i dzieci młodsze);

b) od 7 do 9 lat (roczniki 2012, 2011, 2010);

c) od 10 do 12 lat (roczniki 2009, 2008 i 2007);

d) od 13 do 16 lat (roczniki 2006, 2005, 2004 i 2003);

e) OPEN (powyżej 16 lat – rocznik 2002 i starsi oraz młodsi za zgodą rodziców/opiekunów prawnych).

§ 2

1. Termin Biegu: 3 maja 2019 r., piątek.
2. Program:

• 10:30 Otwarcie Biura Zawodów obsługiwanego przez Personal Best w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Grzybówka”, ul. Podgórna, Rybnik-Golejów, woj. śląskie - sprawdzenie listy startowej, przydział numerów startowych, odbiór pakietów startowych, zapisy do udziału w Biegu.

• 11:00 uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Chrystusa Króla w Rybniku-Golejowie dla chętnych.

• 12:00 zamknięcie Biura Zawodów, zakończenie wydawania pakietów startowych, zakończenie zapisów.

• 12:00 - 12:30 Czynności organizacyjne,
• 12:30 Rozpoczęcie imprezy. Bieg w kategorii do lat 6 (rocznik 2013 i dzieci
• młodsze).

• 12:45 Bieg w kategorii od 7 do 9 lat (roczniki 2012, 2011 i 2010).

• 13:00 Bieg w kategorii od 10 do 12 lat (roczniki 2009, 2008, 2007).

• 13:15 Bieg w kategorii od 13 do 16 lat (roczniki 2006, 2005, 2004 i 2003).

• 13:30 BIEG GŁÓWNY w kategorii OPEN o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika (powyżej lat 16 – rocznik 2002 i starsi).

• 14:00 Zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, wręczenie nagród.

2. Trasa Biegu w kategorii OPEN liczy ok. 5 km i biegnie drogami utwardzonymi. Trasa nie posiada atestu. Start i meta zlokalizowane będą w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Grzybówka” w Rybniku-Golejowie, ul. Podgórna, woj. śląskie.

3. Trasa Biegu w kategorii od 13 do 16 lat liczy ok. 2,5 km i biegnie drogami utwardzonymi. Trasa nie posiada atestu. Start i meta zlokalizowane będą w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Grzybówka” w Rybniku-Golejowie, ul. Podgórna, woj. śląskie.

4. Trasa Biegu w kategorii od 10 do 12 lat liczy ok. 1 km, w kategorii od 7 do 9 lat ok. 500 m, a w kategorii do 6 lat ok. 100 m. Wspomniane powyżej trasy biegną drogami utwardzonymi oraz ścieżkami leśnymi. Trasy nie posiadają atestu.

5. Klasyfikacja będzie prowadzona dla każdej z kategorii oddzielnie. Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe dla zwycięzców Biegu w każdej z kategorii również w podziale na dziewczyny/kobiety i chłopców/mężczyzn.

6. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 1,5 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 15:00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację. Zawodników na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz poruszania się na rowerach lub innymi środkami transportu pod groźbą dyskwalifikacji.

§ 3

1. W biegu głównym (kategoria OPEN) na dystansie 5 km prawo startu mają również osoby niepełnoletnie pod warunkiem podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

3. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli Bieg będzie realizowany systemem elektronicznym. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto. Chip będzie montowany w numerze zawodnika.

4. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej (wpisowego). Zapłata wpisowego przez 300 osobę jest równoznaczna z automatycznym zamknięciem zapisów.

5. Najpóźniej w dniu zawodów w Biurze Zawodów należy podpisać kartę zgłoszenia do zawodów oraz niezbędne oświadczenia, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

6. Niepełnoletni uczestnicy Biegu (we wszystkich kategoriach) w dniu zawodów powinni przedstawić w Biurze Zawodów oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na ich udział w Biegu wg wzoru określonego w załączniku do niniejszego Regulaminu. Brak ww. oświadczenia będzie skutkował niedopuszczeniem niepełnoletniego uczestnika do udziału w Biegu.

7. Wpisowe, o którym mowa w § 1 ust. 5, oraz opłata dodatkowa, o której mowa § 1 ust. 7, nie podlegają zwrotowi w przypadku, gdy zgłoszony zawodnik ostatecznie nie weźmie udziału w Biegu. Istnieje jednak możliwość odbioru „Pakietu startowego” (wyłącznie elementów wskazanych w § 1 ust. 6 lit. a-e oraz j) przez osobę inną niż zgłoszony zawodnik. Odbiór pakietów w tym przypadku odbywa się za okazaniem dowodu tożsamości, bądź jego kopii, wraz z pisemnym upoważnieniem danej osoby do odbioru „Pakietu startowego” należnego zawodnikowi. W sytuacji, gdy dana osoba zastępuje zawodnika i bierze udział w Biegu ma prawo do skorzystania z pełnego „Pakietu startowego”.

§ 4

1. Trasa Biegu w każdej z kategorii będzie oznakowana i zabezpieczona taśmami ostrzegawczymi. Wyloty z dróg lokalnych zostaną zabezpieczone barierkami oraz pachołkami drogowymi przez osoby porządkowe ubrane w kamizelki odblaskowe. Organizatorzy zapewnią również łączność radiową lub telefoniczną między osobami porządkowymi a wyznaczonym koordynatorem Biegu, a także z punktem medycznym zorganizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Golejowie i Grabowni na czas Biegu.

2. Trasę Biegu zabezpieczać będą członkowie obu Rad Dzielnic (30 osób), nad porządkiem publicznym i bezpieczeństwem uczestników Biegu czuwać z kolei będą funkcjonariusze Policji, Straż Miejska i Ochotnicza Straż Pożarna w Golejowie, Grabowni i Ochojcu, zwani dalej „służbą porządkową”. Zawodnicy winni stosować się do poleceń służby porządkowej.

3. W dniu zawodów do dyspozycji uczestników zostanie oddany kontener modułowy w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Grzybówka” w Rybniku-Golejowie, gdzie uczestnicy zawodów będą mieli dostęp do toalet i będą mogli się przebrać (nie ma oddzielnych szatni dla mężczyzn i kobiet).

4. Organizator imprezy zobowiązuje się do pozostawienia trasy Biegu, po zakończeniu imprezy, w stanie niepogorszonym.

5. W dniu zawodów Organizator zapewnia uczestnikom Biegu numery startowe. Numery startowe wydawane będą zgodnie z listą uczestników Biegu. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Przekazywanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów startowych.

6. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

7. Koordynatorem Biegu z ramienia Stowarzyszenia oraz Rad Dzielnic jako Współorganizatorów jest Arkadiusz Trzebuniak, tel. 603 627 389. Biuro Zawodów prowadzone jest przez firmę Personal Best, która odpowiada także za proces rejestracji uczestników Biegu.

8. Organizator zapewnia uczestnikom Biegu wyłącznie ubezpieczenie NNW. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Ewentualne ubezpieczenie, inne niż NNW, uczestnicy Biegu powinni wykupić we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu, wynikające z winy uczestników. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

10. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

11. Ewentualne protesty można składać do Organizatora w dniu zawodów bezpośrednio po zakończeniu Biegu.

12. Zapisując się do udziału w Biegu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzania do
pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Stowarzyszenia, Rad Dzielnic Golejowa i Grabowni, udostępniania sponsorom oraz partnerom (w tym firmie Personal Best) w celu ich promocji w kontekście imprezy, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy, także w zakresie określonym powyżej dla wizerunku.

13. Ostateczna interpretacja, podobnie jak i zmiana, przepisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU