VIII Cross Rydułtowski

Rydułtowy, Polska
06.04.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

240

Nazwa zawodów

VIII Cross Rydułtowski

Lokalizacja

Rydułtowy, Polska

Start

06.04.2019 11:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.facebook.com/uks5plus/?ref=bookmarks

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

UKS Piątka Plus Rydułtowy

E-mail organizatora

slawszurek@gmail.com

Telefon organizatora

501605455, 607138901

Klasyfikacje

Bieg mężczyzn 6km

Dystans

6 km

Płeć

M

Wiek

18-99

Uczestników

87


Opłaty

do 03.04.2019

30.00 zł

Bieg kobiet 4km

Dystans

4 km

Płeć

K

Wiek

18-99

Uczestników

69


Opłaty

do 03.04.2019

30.00 zł

Bieg przedszkolaka

Dystans

0.2 km

Płeć

K,M

Wiek

0-7

Uczestników

33


Udział bezpłatny

Dzieci młodsze

Dystans

0.4 km

Płeć

K,M

Wiek

8-9

Uczestników

16


Udział bezpłatny

Dzieci - dziewczęta

Dystans

0.6 km

Płeć

K

Wiek

10-11

Uczestników

8


Udział bezpłatny

Dzieci - chłopcy

Dystans

1 km

Płeć

M

Wiek

10-11

Uczestników

7


Udział bezpłatny

Dzieci starsze - dziewczęta

Dystans

0.6 km

Płeć

K

Wiek

12-13

Uczestników

9


Udział bezpłatny

Dzieci starsze - chłopcy

Dystans

1 km

Płeć

M

Wiek

12-13

Uczestników

7


Udział bezpłatny

Młodzicy - dziewczęta

Dystans

0.6 km

Płeć

K

Wiek

14-15

Uczestników

1


Udział bezpłatny

Młodzicy - chłopcy

Dystans

1 km

Płeć

M

Wiek

14-15

Uczestników

3


Udział bezpłatny

Junior młodszy - dziewczęta

Dystans

1 km

Płeć

K

Wiek

16-17

Uczestników

0


Udział bezpłatny

Junior młodszy - chłopcy

Dystans

2 km

Płeć

M

Wiek

16-17

Uczestników

0


Udział bezpłatny

VIII CROSS RYDUŁTOWSKIO PUCHAR BURMISTRZA MIASTABiegi dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa UKS „Piątka Plus” Rydułtowy RYDUŁTOWY 6.04.2019REGULAMIN1. CEL• Promocja miasta Rydułtowy.• Promocja biegów masowych jako prostej aktywności ruchowej2. ORGANIZATORZY• UKS Piątka Plus Rydułtowy,• Urząd Miasta Rydułtowy.3. TERMIN I MIEJSCE6.04.2019 (SOBOTA) GODZ.11:00, Rydułtowy – teren rekreacyjny „Machnikowiec” przy RCK ul. Strzelców Bytomskich 9a4. TRASA BIEGUCross: ścieżki polne, niewielki fragment asfaltu i kostki brukowej (pętle).5. PROGRAM IMPREZY• Seniorzy - mężczyźni: 6 km.(3 okrążenia)• Seniorki - kobiety: 4 km (2 okrążenia).• Biegi dla dzieci i młodzieży: 0,6km; 1km; 2km• Start biegów dzieci od godz. 11:00 do 12:00 – parking przy RCK Rydułtowy• Strat biegu głównego – godz. 12:00 - parking przy RCK Rydułtowy• Dekoracja i zakończenie ok. godz. 13:00-13:30.6. KATEGORIE WIEKOWE:• M – 1 18-29 lat K – 1 18-29 lat• M – 2 30-39 lat K – 2 30-39 lat• M - 3 40-49 lat K – 3 40-49 lat• M – 4 50 i więcej K – 4 50 i więcej lat Biegi dzieci i młodzieży:• Przedszkolaki (2012 i młodsze)• Dzieci (2010 i 2011)• Dzieci (2009 i 2008) dz. – 600m; chł. – 1000m• Dzieci (2007 - 2006): dz. – 600m; chł. – 1000m• Młodzicy (2005 – 2004): dz. – 600m; chł. – 1000m• Juniorzy młodsi (2003 – 2002): dz. – 1000m; chł. – 2000m7. NAGRODY• W klasyfikacji generalnej 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników otrzymuje nagrody finansowe: 200,00 zł; 150,00 zł; 100,00 zł• Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.• W poszczególnych kategoriach wiekowych 3 najlepsze Panie i 3 najlepszych Panów otrzyma trofea sportowe.• Dla wszystkich uczestników w biegu głównym organizator przewidział pamiątkowe medale okolicznościowe.• Wszyscy zawodnicy w biegu głównym biorą udział w quizie z nagrodami rzeczowymi.• W kategoriach dla dzieci i młodzieży dziewcząt i chłopców 3 najlepsze dziewczęta oraz 3 najlepszych chłopców z poszczególnych grup wiekowych otrzymują trofea i nagrody rzeczowe.8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA• ZGŁOSZENIA ONLINE : Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej ………… Opłata startowa w formie przelewu wynosi 30,00 zł do 2.04.2019 r. na nr konta: UKS Piątka Plus Rydułtowy: 51 84360003 0101 0431 5234 0002 , w tytule przelewu proszę wpisać : Imię i nazwisko oraz nazwę zawodów – CROSS RYDUŁTOWSKI 2019.• ZGŁOSZENIA OSOBISTE : W dniu zawodów w biurze zawodów opłata startowa wynosi 50,00 zł. Biuro zawodów będzie się znajdować w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Strzelców Bytomskich 13) i czynne będzie od godziny 9.00 do 10:30. Opłata startowa przyjmowana w dniu zawodów: seniorki i seniorzy - 50,00 zł, wysokość opłaty startowej dla mieszkańców Rydułtów w dniu biegu wynosi 30,00 zł po okazaniu dokumentu tożsamości, dzieci i młodzież w dniu zawodów bez opłat.Szatnie będą się znajdować w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Strzelców Bytomskich 13)• W biegu głównym Organizator wprowadza limit startujących – 100 osób.9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH• Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji biegowej imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.• Administratorem Danych Osobowych jest Organizator z siedzibą w Rydułtowach przy ulicy Strzelców Bytomskich 13.• Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jed. Dz. U. 2014r. poz.1182 i 1662 oraz 2015r. Poz.1309).• Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu/szkoły na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach internetowych zarządzanych przez Organizatora takich jak Facebook, Youtube, Google i inne.• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.• Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez Organizatora oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie internetowej Organizatora oraz filmach internetowych zarządzanych przez Organizatora takich jak Facebook, Youtube, Google i innych, a także w mediach w celu informacji i promocji zawodów.• Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zmianami).10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:• Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 roku życia na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni przez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela biura zawodów.• Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.• Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.• Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.• Zawodnicy biegający w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani.• Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.• Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.• Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.• Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu.• Organizator zapewnia napoje, poczęstunek oraz opiekę medyczną• Interpretacja regulaminu należy do organizatora• Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas imprezy mają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów.• Wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od Organizatora akredytację.• W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.• KONTAKT:Bogdan Bojko: 501605455; Sławomir Szurek: 607138901Zawody są wspierane finansowo przez Miasto Rydułtowy

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU