III Duathlon Dystans cLubomia – cross

Lubomia, Polska
12.05.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

71

Nazwa zawodów

III Duathlon Dystans cLubomia – cross

Lokalizacja

Lubomia, Polska

Start

12.05.2019 15:00

Kategoria zawodów

Duathlon

Strona zawodów

http://www.solectwo-lubomia.pl/clubomia.html

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Gmina Lubomia, Dystans cLubomia

E-mail organizatora

kubikak@wp.pl

Telefon organizatora

789086870

UWAGA

Sztafeta musi liczyć tylko dwie osoby: biegacz i rowerzysta.
Zawodnik biegający rywalizuje na obu dystansach biegowych, zawodnik jadący rowerem rywalizuje tylko na dystansie rowerowym.
Sztafeta może mieć skład mieszany – nie ma to znaczenie w klasyfikacji końcowej.

Klasyfikacje

DUATHLON INDYWIDUALNY OPEN

Dystans

16 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

32


Opłaty

do 31.03.2019

40.00 zł

do 09.05.2019

50.00 zł

DUATHLON INDYWIDUALNY MIESZKAŃCY LUBOMI (ZNIŻKA)

Dystans

16 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

19


Opłaty

do 09.05.2019

30.00 zł

DUATHLON SZTAFETA OPEN

Dystans

16 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

7


Opłaty

do 31.03.2019

40.00 zł

do 09.05.2019

50.00 zł

DUATHLON SZTAFETA MIESZKAŃCY LUBOMI (ZNIŻKA)

Dystans

16 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

13


Opłaty

do 09.05.2019

30.00 zł

Regulamin zawodów

III Duathlon Dystans cLubomia – cross
I sztafeta -Duathlon Dystans cLubomia – cross

1. Cel zawodów sportowych pn.: III Duathlon Dystans cLubomia – cross:
1) promocja Gminy Lubomia,
2) popularyzacja duathlonu i wchodzących w jego skład dyscyplin sportowych, jako wszechstronnej i aktywnej formy zdrowego trybu życia,
3) zorganizowanie zawodów rowerowo - biegowych dla amatorów o charakterze sportowym, rodzinnym i rekreacyjnym,
4) popularyzacja turystyki rowerowej – promowanie regionalnych szlaków, tras,
5) zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
6) integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegania,
7) połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.
2. Nazwa imprezy
III Duathlon Dystans cLubomia - cross
3. Organizator :
Stowarzyszenie Dystans cLubomia
44-360 Lubomia
ul. Adama Mickiewicza 4
Dane kontaktowe Organizatora:
Arkadiusz Kubik - Prezes - osobiście w siedzibie Klubu (w piątki od 17:00-20:00)
Patrycjusz Hartman tel: 503094683
4. Termin zawodów
12.05.2019 r. (niedziela) – Lubomia – godz. 15:00
5. Biuro zawodów (start i meta) - boisko sportowe LKS Silesia Lubomia, ul. J. Nepomucena 20
6. Link do zapisów: http://zapisy.personalbest.pl/iii-duathlon-dystans-clubomia-cross-v3177.pl.html
7. Warunki uczestnictwa:
1) III Duathlon Dystans cLubomia – cross to ogólnodostępna impreza rowerowo – biegowa, która odbędzie się w Lubomi (Gmina Lubomia).
2) Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:
a) wypełnienie karty zgłoszeniowej, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy ze wszystkimi jego zapisami, załącznikami i deklaracjami,
b) dokonanie opłaty startowej w chwili zapisu na listę, w wysokości zgodnej
z niniejszym regulaminem.
3) Impreza ma charakter otwarty.
4) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
5) Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat i okażą w biurze zawodów zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.
6) Każdy uczestnik III Duathlon Dystans cLubomia – cross jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku sztywnym.
7) W przypadku awarii roweru w trakcie wyścigu należy usunąć się wraz z nim.
8) Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
9) Po osiągnięciu limitu uczestników, wpłaty nie będą przyjmowane.
10) Wpisanie na listę startową następuje po opłaceniu startowego.
11) Limit uczestników: 70
8. Opłaty wpisowe:
1) Opłata startowa (opłata od jednego uczestnika – dotyczy również sztafet) wynosi:
a) 30zł dla mieszkańców gminy Lubomia oraz członków Klubu Dystans,
b) 40 zł pozostali uczestnicy, pod warunkiem opłacenia startowego do 31.03. (liczy się data fizycznego wpływu pieniędzy na konto),
c) 50 zł pozostali uczestnicy (wpłata od 1.04.2019 - 30.04.2019).
d) 60 zł zapisy na miejscu, pod warunkiem, że będą jeszcze miejsca.

2) Opłat można dokonać za pomocą e-płatności podczas zapisów.

3) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej.

9. Świadczenia dla zawodników
1) pomiar czasu:
a) pomiar czasu biegu i przejazdu zawodników na rowerach wraz z czasem w strefie zmian - (firma PersonalBest)
b) Zawodnik otrzymuje numer startowy oraz chip.
c) numer startowy wchodzący w skład pakietu musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów, należy umieścić go na koszulce lub na pasku z przodu.
d) chipy obowiązkowo mocujemy na wysokości kostki
e) zawodnicy startujący w sztafecie przekazują sobie chipa w strefie zmian.
f) zagubienie lub w przypadku sztafet nieprzekazanie sobie chipa powoduje dyskwalifikację drużyny.
g) wszystkie chipy są zwrotne na mecie.
h) wyniki będą dostępne po zawodach, zamieszczone na oficjalnej stronie
internetowej organizatora zawodów:
www.solectwo-lubomia.pl/clubomia.html oraz na Facebooku
2) posiłek na mecie (swojska kiełbasa i „izotonik”),
3) zabezpieczenie medyczne zawodów,
4) medal okolicznościowy za ukończenie zawodów,
5) puchar i nagroda rzeczowa w poszczególnych kategoriach
6) ubezpieczenie zawodów.

10. Sztafety: informacje dodatkowe:
1) Sztafeta musi liczyć tylko dwie osoby: biegacz i rowerzysta.
2) Zawodnik biegający rywalizuje na obu dystansach biegowych, zawodnik jadący rowerem rywalizuje tylko na dystansie rowerowym.
3) Sztafeta może mieć skład mieszany – nie ma to znaczenie w klasyfikacji końcowej.
11. Program zawodów
godz. 12:00 – 14:00 zapisy w Biurze Zawodów
godz. 13:30 – 14:20 ustawianie rowerów w strefie zmian
godz. 14:30 odprawa techniczna
godz. 15:00 start zawodów głównych
godz. 17:00 ostatni zawodnik na mecie
godz. 17:30 dekoracja

UWAGA! Jest to program zawodów o charakterze orientacyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do jego korekty.
12. Dystans
III Duathlon Dystans cLubomia – cross będzie rozgrywany w kategorii OPEN na dystansie:
Bieg ~~ 2 km
Rower ~~ 12 km
Bieg ~~ 2 km
Limit czasu wynosi: 2 h

13. Trasa
Zawody przeprowadzane będą po wyznaczonych trasach w ścisłym centrum miejscowości Lubomia. Trasa rowerowa po kilku rodzajach nawierzchni: asfaltowej, polnej oraz szutrowej
(w razie opadów deszczu - droga staje się błotnista). Znaczna część trasy rowerowej prowadzi w lesie – teren zróżnicowany.
Trasy biegowe i rowerowe będą oznaczone taśmami foliowymi. Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zabłądzenia i utraty zdrowia. Wszelkie próby niszczenia oznakowania trasy zgłaszane będą organom ścigania. Organizator ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej osobę celowo niszczącą oznakowanie trasy. Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników medycznych. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników, ale z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego. Zawodnik będący świadkiem sytuacji niebezpiecznej, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora – 503094683, a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem, dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112. Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych osób biorących udział w organizacji zawodów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Na trasie zawodów i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.
14. Zasady fair-play:
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do skrzyżowania. Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub biegu.
15. Klasyfikacje zawodów.
1) W kategorii OPEN nagrodzeni będą trzej zawodnicy z najkrótszymi czasami.
Oddzielnie OPEN KOBIETY i OPEN MĘŻCZYŹNI.
2) W kategorii OPEN członek klubu Dystans - nagrodzeni będą trzej zawodnicy
z najkrótszymi czasami.
Oddzielnie OPEN KOBIETY i OPEN MĘŻCZYŹNI.
3) Trzy sztafety OPEN
15. Ruch drogowy
1) Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Ochotnicza Straż Pożarna umożliwi włączenie się do ruchu.
2) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy posesji prywatnych.
3) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
16. Trofea i nagrody
Na rozgrywanych zawodach zostaną nagrodzone 3 pierwsze miejsca mężczyzn oraz 3 pierwsze miejsca kobiet:
1) w kategorii OPEN,
2) w kategorii członek Dystans cLubomia
17. Kary
1) W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
a) upomnienie,
b) kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5 minut,
c)kara czasowa w wypadku wjechania do strefy zmian :30 sekund,
d) dyskwalifikacja.
2) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny wraz z Organizatorem.
18. Protesty
Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 17:00 do sędziego głównego. Protesty będą przyjmowane przez 30 minut od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu
z organizatorem zawodów.
19. Informacje dodatkowe
1) Zalecany rower górski, crossowy lub przełajowy.
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
3) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
4) Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
5) Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numer startowy zgodnie z zaleceniami. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych wydanych w Biurze Zawodów.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
7) Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych straż gminna i straż pożarna oraz służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
8) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
9) Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.
10) W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
11) Uczestnik zawodów pn.: III Duathlon, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
12) Na mecie będzie możliwości skorzystania z natrysków – szatnie klubu sportowego.
13) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
14) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, terminu lub lokalizacji zawodów w związku z wystąpieniem czynników od niego niezależnych.
15) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
16) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów.
17) Wszyscy uczestnicy startujący w III Duathlon robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU