Bieg Ruah Run

Tarnowskie Góry, Polska
09.06.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

197

Nazwa zawodów

Bieg Ruah Run

Lokalizacja

Tarnowskie Góry, Polska

Start

09.06.2019 16:40

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

15

Organizator

Stow. Salezjanów Współpracowników Tarnowskie Góry

E-mail organizatora

mr.nawrot@gmail.com

Telefon organizatora

660835424

UWAGA

Prosimy o odpowiedzialną rejestrację – bieg posiada limit 200 zawodników

Klasyfikacje

Dystans 5km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

15-99

Uczestników

197


Udział bezpłatny

REGULAMIN BIEGU „Ruah Run
Tarnowskie Góry, 09 czerwca 2019 r.
Impreza współfinansowana przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.
I ORGANIZATOR
•Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników w Tarnowskich Górach
II CELE BIEGU
•Popularyzacja biegania jako atrakcyjnej i nieskomplikowanej dyscypliny sportu
•Promocja terenów Parku Repeckiego
•Kształtowanie cnót związanych z treningiem biegowym (przydatnych także w życiu codziennym)
•Wzmacnianie więzi międzyludzkich w rodzinach i społeczności lokalnej
III TERMIN I MIEJSCE
•Bieg odbędzie się 9 czerwca 2019 roku w Tarnowskich Górach.
•Trasa biegu będzie poprowadzona na terenie Parku Repeckiego
• Biuro Zawodów mieścić się na placu przed SOSW ul. Śniadeckiego 1, Tarnowskie Góry, czynne 09.06.2019 r. w godzinach 14:30-16:25
IV TRASA BIEGU
•Dystans wynosi 5 kilometrów (trasa bez atestu)
•Trasa biegu przebiega parkowymi ścieżkami.
•Limit czasu wynosi 45 min.
•Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu.
V WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA
• Organizator ustanawia limit startujących: 200 zawodników
• Prawo startu mają wyłącznie osoby, które na dzień 09.06.2019r. ukończyły 15 lat
• Udział w biegu jest bezpłatny
• Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki poprzez formularz dostępny na stronie PersonalBest.pl.
• Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma zwrotny chip do zamontowania w bucie. Właściwe zamocowanie chipa jest warunkiem sklasyfikowania w wynikach końcowych.
• W przypadku osób, które do dnia 09.06.2019r. nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie zgody na udział w Biegu podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna: „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć w dniu 09.06.2018 r. w Biurze Zawodów.
• Każdy z zarejestrowanych uczestników jest zobowiązany do odbioru pakietu startowego do godziny 16:00. Nieodebrane pakiety zostaną rozdysponowane wśród osób, które nie zarejestrowały się poprzez stronę internetową.
• Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
• Tożsamość wszystkich Uczestników Biegu zostanie zweryfikowana w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna)
• W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią konieczne będzie okazanie pisemnego upoważnienia tej osoby
• Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
VI KLASYFIKACJE
Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja wiekowa wśród mężczyzn i kobiet:
• K 18-29 M 18-29
• K 30-39 M 30-39
• K 40-49 M 40-49
• K 50-59 M 50-59
• K 60+ M 60+
•Klasyfikacje będą prowadzone według czasów brutto (liczone od strzału startera).
•Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
•Uczestnik nie posiadający numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.
VII NAGRODY
• Zwycięzcy kategorii wiekowych – nagrody rzeczowe, II i III miejsce - dyplomy
• Wręczenie nagród nastąpi około godziny 17:40 (krótko po ukończeniu biegu przez ostatniego uczestnika biegu) na placu przed SOSW w Tarnowskich Górach
VIII PROGRAM IMPREZY
9 czerwca (niedziela) 2019:
14:30 - Otwarcie Biura Zawodów i rozpoczęcie wydawania pakietów startowych dla zawodników.
16:00 - Zakończenie wydawania pakietów startowych,
16:05 - Wydawanie nieodebranych pakietów startowych
16:25 - Zamknięcie Biura Zawodów,
16:40 - Start biegu na dystansie 5 kilometrów
17:20 - Przybycie na metę ostatnich uczestników biegu
17:40 - Wręczenie nagród dla najlepszych biegaczy, dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych i oficjalne zakończenie imprezy.
IX ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
Na pakiet startowy składa się:
• numer startowy + agrafki
• chip zwrotny
• medal po ukończeniu biegu
• woda na mecie
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
•Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
•Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
• W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu
• Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest: Marek Nawrot, mr.nawrot@gmail.com

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU