VIII Cross Rydułtowski

Rydułtowy, Polska
06.04.2019

Status zawodów

Zapisy do zawodów są otwarte

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

49

Nazwa zawodów

VIII Cross Rydułtowski

Lokalizacja

Rydułtowy, Polska

Start

06.04.2019 11:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.facebook.com/uks5plus/?ref=bookmarks

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

UKS Piątka Plus Rydułtowy

E-mail organizatora

slawszurek@gmail.com

Telefon organizatora

501605455, 607138901

Klasyfikacje

Bieg mężczyzn 6km

Dystans

6 km

Płeć

M

Wiek

18-99

Uczestników

13


Opłaty

do 02.04.2019

30.00 zł

Bieg kobiet 4km

Dystans

4 km

Płeć

K

Wiek

18-99

Uczestników

21


Opłaty

do 02.04.2019

30.00 zł

Bieg przedszkolaka

Dystans

0.2 km

Płeć

K,M

Wiek

99-7

Uczestników

7


Udział bezpłatny

Dzieci młodsze

Dystans

0.4 km

Płeć

K,M

Wiek

8-9

Uczestników

3


Udział bezpłatny

Dzieci - dziewczęta

Dystans

0.6 km

Płeć

K

Wiek

10-11

Uczestników

1


Udział bezpłatny

Dzieci - chłopcy

Dystans

1 km

Płeć

M

Wiek

10-11

Uczestników

1


Udział bezpłatny

Dzieci starsze - dziewczęta

Dystans

0.6 km

Płeć

K

Wiek

12-13

Uczestników

2


Udział bezpłatny

Dzieci starsze - chłopcy

Dystans

1 km

Płeć

M

Wiek

12-13

Uczestników

1


Udział bezpłatny

Młodzicy - dziewczęta

Dystans

0.6 km

Płeć

K

Wiek

14-15

Uczestników

0


Udział bezpłatny

Młodzicy - chłopcy

Dystans

1 km

Płeć

M

Wiek

14-15

Uczestników

0


Udział bezpłatny

Junior młodszy - dziewczęta

Dystans

1 km

Płeć

K

Wiek

16-17

Uczestników

0


Udział bezpłatny

Junior młodszy - chłopcy

Dystans

2 km

Płeć

M

Wiek

16-17

Uczestników

0


Udział bezpłatny

VIII CROSS RYDUŁTOWSKIO PUCHAR BURMISTRZA MIASTABiegi dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa UKS „Piątka Plus” Rydułtowy RYDUŁTOWY 6.04.2019REGULAMIN1. CEL• Promocja miasta Rydułtowy.• Promocja biegów masowych jako prostej aktywności ruchowej2. ORGANIZATORZY• UKS Piątka Plus Rydułtowy,• Urząd Miasta Rydułtowy.3. TERMIN I MIEJSCE6.04.2019 (SOBOTA) GODZ.11:00, Rydułtowy – teren rekreacyjny „Machnikowiec” przy RCK ul. Strzelców Bytomskich 9a4. TRASA BIEGUCross: ścieżki polne, niewielki fragment asfaltu i kostki brukowej (pętle).5. PROGRAM IMPREZY• Seniorzy - mężczyźni: 6 km.(3 okrążenia)• Seniorki - kobiety: 4 km (2 okrążenia).• Biegi dla dzieci i młodzieży: 0,6km; 1km; 2km• Start biegów dzieci od godz. 11:00 do 12:00 – parking przy RCK Rydułtowy• Strat biegu głównego – godz. 12:00 - parking przy RCK Rydułtowy• Dekoracja i zakończenie ok. godz. 13:00-13:30.6. KATEGORIE WIEKOWE:• M – 1 18-29 lat K – 1 18-29 lat• M – 2 30-39 lat K – 2 30-39 lat• M - 3 40-49 lat K – 3 40-49 lat• M – 4 50 i więcej K – 4 50 i więcej lat Biegi dzieci i młodzieży:• Przedszkolaki (2012 i młodsze)• Dzieci (2010 i 2011)• Dzieci (2009 i 2008) dz. – 600m; chł. – 1000m• Dzieci (2007 - 2006): dz. – 600m; chł. – 1000m• Młodzicy (2005 – 2004): dz. – 600m; chł. – 1000m• Juniorzy młodsi (2003 – 2002): dz. – 1000m; chł. – 2000m7. NAGRODY• W klasyfikacji generalnej 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników otrzymuje nagrody finansowe: 200,00 zł; 150,00 zł; 100,00 zł• Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.• W poszczególnych kategoriach wiekowych 3 najlepsze Panie i 3 najlepszych Panów otrzyma trofea sportowe.• Dla wszystkich uczestników w biegu głównym organizator przewidział pamiątkowe medale okolicznościowe.• Wszyscy zawodnicy w biegu głównym biorą udział w quizie z nagrodami rzeczowymi.• W kategoriach dla dzieci i młodzieży dziewcząt i chłopców 3 najlepsze dziewczęta oraz 3 najlepszych chłopców z poszczególnych grup wiekowych otrzymują trofea i nagrody rzeczowe.8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA• ZGŁOSZENIA ONLINE : Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej ………… Opłata startowa w formie przelewu wynosi 30,00 zł do 2.04.2019 r. na nr konta: UKS Piątka Plus Rydułtowy: 39 8468 0000 0010 0031 5234 0001 , w tytule przelewu proszę wpisać : Imię i nazwisko oraz nazwę zawodów – CROSS RYDUŁTOWSKI 2019.• ZGŁOSZENIA OSOBISTE : W dniu zawodów w biurze zawodów opłata startowa wynosi 50,00 zł. Biuro zawodów będzie się znajdować w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Strzelców Bytomskich 13) i czynne będzie od godziny 9.00 do 10:30. Opłata startowa przyjmowana w dniu zawodów: seniorki i seniorzy - 50,00 zł, wysokość opłaty startowej dla mieszkańców Rydułtów w dniu biegu wynosi 30,00 zł po okazaniu dokumentu tożsamości, dzieci i młodzież w dniu zawodów bez opłat.Szatnie będą się znajdować w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Strzelców Bytomskich 13)• W biegu głównym Organizator wprowadza limit startujących – 100 osób.9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH• Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji biegowej imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.• Administratorem Danych Osobowych jest Organizator z siedzibą w Rydułtowach przy ulicy Strzelców Bytomskich 13.• Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jed. Dz. U. 2014r. poz.1182 i 1662 oraz 2015r. Poz.1309).• Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu/szkoły na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach internetowych zarządzanych przez Organizatora takich jak Facebook, Youtube, Google i inne.• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.• Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez Organizatora oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie internetowej Organizatora oraz filmach internetowych zarządzanych przez Organizatora takich jak Facebook, Youtube, Google i innych, a także w mediach w celu informacji i promocji zawodów.• Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zmianami).10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:• Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 roku życia na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni przez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela biura zawodów.• Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.• Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.• Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.• Zawodnicy biegający w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani.• Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.• Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.• Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.• Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu.• Organizator zapewnia napoje, poczęstunek oraz opiekę medyczną• Interpretacja regulaminu należy do organizatora• Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas imprezy mają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów.• Wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od Organizatora akredytację.• W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.• KONTAKT:Bogdan Bojko: 501605455; Sławomir Szurek: 607138901Zawody są wspierane finansowo przez Miasto Rydułtowy

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU