V Czernicki Bieg Uliczny

Czernica, Polska
31.05.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

288

Nazwa zawodów

V Czernicki Bieg Uliczny

Lokalizacja

Czernica, Polska

Start

31.05.2018 18:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

13

Organizator

SDL Spichlerz

E-mail organizatora

sdlspichlerz@gmail.com

Telefon organizatora

506195691

UWAGA

Prosimy o zapoznanie się z rozmiarami koszulek damskich i męskich dostępnych w regulaminie

Klasyfikacje

Dystans 5km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

13-99

Uczestników

164


Opłaty

do 27.05.2018

30.00 zł

Dystans 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

13-99

Uczestników

124


Opłaty

do 27.05.2018

30.00 zł

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ

V Czernicki Bieg Uliczny
Organizator
Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, ul. Wolności 58, 44-282 Czernica,
tel. 506 195 691, e-mail: sdlspichlerz@gmail.com
Trasa biegu
Dystans 5 km i 10 km nawierzchnia mieszana (asfalt, nieutwardzona), teren zróżnicowany.
Punkty odżywcze 2 (woda mineralna niegazowana). Ze względu na układ komunikacyjny obowiązuje limit pokonania trasy:
- 5km/ 1 godzina
- 10 km/2 godziny
Zawodnik, który nie zmieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko zgodnie
z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.
Start: ul. Wolności przy Ośrodku Kultury „Zameczek”
Meta: ul. Wolności przy Ośrodku Kultury „Zameczek”
Program szczegółowy
15:00- otwarcie biura zawodów (teren Ośrodka Kultury w Czernicy)
17:30 - zamknięcie biura zawodów
17:55 - powitanie zawodników na linii startu
18:00 - start
20:00-20:30 - wręczenie nagród
Klasyfikacja
1. Generalna kobiet i mężczyzn na 5 km i na 10 km
Pomiar czasu
Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie przez firmę Personal Best z Rydułtów.
Nagrody
* I – III miejsce klasyfikacja generalna mężczyzn na 5 km
* I – III miejsce klasyfikacja generalna mężczyzn na 10 km
* I – III miejsce klasyfikacja generalna kobiet na 5 km
* I – III miejsce klasyfikacja generalna kobiet na 10 km
Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają: medal, koszulkę, pakiet startowy, poczęstunek regeneracyjny.
Uczestnictwo
- do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 13-ty rok życia,
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo
w biegu i okazać ją organizatorowi najpóźniej w biurze biegu w dniu zawodów
- uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci,
- przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,
- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się
z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
 wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 31 maja 2018 roku, podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia , ewentualnie dokument uprawniający do klasyfikacji dodatkowej
 organizator nie przewiduje wydłużenia godzin pracy biura biegu – uczestnik jest zobowiązany zaplanować czas przybycia, tak aby dopełnić wymaganych formalności
- bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu,
- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko zgodnie
z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.
 W trakcie biegu nie ma możliwości zmiany wybranej uprzednio trasy.
Opłata startowa
Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 30,00 zł. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać:
• do dnia 23 maja 2018 roku, organizator gwarantuje wtedy koszulkę dla uczestnika .
• Do dnia 27 maja 2018 roku, jednak bez gwarantowanej koszulki
Po terminie 27 maja 2018 opłata wynosi 50 zł i można ją uregulować jedynie w dniu imprezy w biurze zawodów, jednak organizator nie gwarantuje wtedy koszulki w pakiecie startowym.
W przypadku uczestników, którzy ukończyli poprzednie Biegi Czernickie opłata startowa wynosi 50% stawki obowiązującej w dniu jej uiszczania. Weryfikacja prawa do zniżki następuje na podstawie list z wynikami z lat poprzednich.
Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników. Opłatę startową (przelew z karty, przelew z konta) należy przesyłać na konto:
59109017660000000120408593 z opisem opłata startowa 2018, imię i nazwisko.
Lub skorzystać z opcji opłaty przy zapisach elektronicznych.
Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika. Chęć otrzymania faktury prosimy przekazać mailowo na adres biegczernicki@gmail.com. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje numer startowy, koszulkę, wodę mineralną, ma zapewnioną logistykę zaplecza przed i po biegu, posiłek regeneracyjny po biegu.
Zgłoszenia
- zgłoszenie należy przesyłać poprzez formularz elektroniczny do dnia 27 maja 2018 roku poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy (osobom dokonującym zgłoszenia opłaty do 23 maja 2018 Organizator gwarantuje koszulkę)
- w dniu biegu, w biurze biegu uiszczając jednocześnie opłatę w wysokości 50 zł
- wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.sdlspichlerz.pl, www.maratonypolskie.pl
- każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących
- w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji związanych z listami startowymi.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU