Siódemka w Podobłoczach II

Iłża, Polska
04.08.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

167

Nazwa zawodów

Siódemka w Podobłoczach II

Lokalizacja

Iłża, Polska

Start

04.08.2018 18:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

https://www.facebook.com/ilzapedzi/?ref=settings

Ograniczenie wiekowe

1

Organizator

Iłża Pędzi

E-mail organizatora

ilzapedzi@gmail.com

Telefon organizatora

609121578 600984668

Klasyfikacje

Bieg Główny

Dystans

7 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

150


Opłaty

do 20.07.2018

30.00 zł

do 02.08.2018

40.00 zł

Nordic Walking 7 km

Dystans

7 km

Płeć

K,M

Wiek

1-99

Uczestników

17


Opłaty

do 20.07.2018

30.00 zł

do 02.08.2018

40.00 zł

Regulamin Biegu Siódemka w Podobłoczach II

1. Cel imprezy:
• Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu;
• Promocja miasta Iłża;
• Promocja Roku Zamku w Iłży;
• Propagowanie zdrowego stylu życia.

2. Organizator:
• Stowarzyszenie miłośników aktywności fizycznej "Iłża Pędzi", przy współudziale Urzędu Miasta
i Gminy Iłża.

3. Termin i miejsce biegu:
• 4 sierpnia 2018 roku;
• Zamek w Iłży i jego okolice
• Start Biegów odbędzie się o godzinie 18:00.

4. Dystans i pomiar czasu:
• Dystans w Biegu Głównym 7 km (drogi gruntowe nieutwardzone ). Czas każdego uczestnika będzie mierzony elektronicznie za pomocą chipów pasywnych.
• Dystans Biegu Towarzyszącego 7 km (Nordic Walking) (drogi gruntowe nieutwardzone ). Czas każdego uczestnika będzie mierzony elektronicznie za pomocą chipów pasywnych.

5. Limit czasu:
• 1 godz. 30 min.

6. Klasyfikacje:
• Klasyfikacja generalna - 7 km (Bieg główny) będzie decydował czas netto;
• Klasyfikacja generalna Nordic Walking - 7 km będzie decydował czas netto;
• Klasyfikacja drużynowa Biegu Głównego - wyłonienie 3 najlepszych drużyn polegać będzie na zliczeniu czasów netto czterech najlepszych zawodników z danej drużyny (w tym minimum jednej kobiety).

7. Nagrody:
• Puchary za miejsca I-III w biegu głównym i biegu Nordic Walking;
• Medale dla wszystkich uczestników, którzy ukończą biegi;
• Puchary dla 3 najlepszych drużyn biegu głównego;
• Po dekoracji zwycięzców Organizator przewidział dla wszystkich uczestników biegów quiz
z nagrodami.

8. Uczestnictwo:
• W biegu głównym na 7 km mogą wziąć udział zawodnicy urodzeni przed 2002 rokiem (w dniu zawodów mają ukończone 16 lat) i starsi, posiadający aktualne badania lekarskie lub podpisujący oświadczenie o starcie w Biegu na własną odpowiedzialność;
• W biegu Nordic Walking na 7 km nie ma limitów wiekowych, warunkiem jest posiadanie aktualnych badań lekarskich lub podpisanie oświadczenia o starcie w Biegu na własną odpowiedzialność;
• Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w Biegu;
• Osoby niepełnosprawne oraz osoby, które ukończyły 65 rok życia są zwolnione z opłat startowych.

9. Zgłoszenia oraz limit uczestników:
• Elektronicznie do dnia 02.08.2018 r. bezpośrednio przez link: http://zapisy.personalbest.pl/siodemka-w-podobloczach-ii-v2516.pl.html
• W biurze zawodów w dniu biegu od godz. 13:00 – 16:00 (w miarę wolnych miejsc);
• Organizator wprowadza limit startujących – 150 osób w biegu 7 km;
• Organizator wprowadza limit startujących – 50 osób w biegu Nordic Walking;
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu startujących, o czym poinformuje
w odrębnym komunikacie przez stronę Internetową;
• Zapisani uczestnicy, którzy nie dokonają opłaty startowej do dnia 02 sierpnia 2018 r. zostaną skreśleni z listy startowej. Będą mieli możliwość zapisania się na Bieg w dniu zawodów
w miarę wolnych miejsc.

10. Opłata startowa:
Dla obydwu biegów:
• 30 zł – dla zawodników którzy dokonają wpłaty przelewem do 20.07.2018 r. na numer konta Stowarzyszenie Miłośników Aktywności Fizycznej "Iłża Pędzi. Numer rachunku bankowego:
PL 07 1050 1793 1000 0090 3153 2816 ING Bank Śląski S.A. Oddział w Radomiu w tytule: opłata startowa Siódemka w Podobłoczach II z podaniem imienia i nazwiska, numeru PESEL osoby startującej;
• 40 zł – dla zawodników którzy dokonają wpłaty przelewem po 20.07.2018 r. na numer konta Stowarzyszenie Miłośników Aktywności Fizycznej "Iłża Pędzi. Numer rachunku bankowego:
PL 07 1050 1793 1000 0090 3153 2816 ING Bank Śląski S.A. Oddział w Radomiu w tytule: opłata startowa Siódemka w Podobłoczach II z podaniem imienia i nazwiska, numeru PESEL osoby startującej;
• 50 zł - w dniu zawodów w biurze zawodów w miarę wolnych miejsc;
• Dla członków Stowarzyszenia Iłża Pędzi opłata obniżona o 10 zł ( Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia).

11. Postanowienia końcowe:
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
• Trasa będzie oznakowana co 1 kilometr;
• Na drogach obowiązują przepisy ruchu drogowego;
• Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, stosowania się do poleceń wydawanych przez zabezpieczających Bieg Funkcjonariuszy Policji, Strażaków z OSP oraz wolontariuszy w żółtych kamizelkach odblaskowych Organizatora.
• Punkt pomocy medycznej będzie się znajdował na zamkowym dziedzińcu i będzie zabezpieczony przez Rad-Met Skaryszew;
• Organizator zapewnia gorący posiłek oraz napoje po biegu;
• Kontakt telefoniczny z Organizatorem: 609121578; 600984668
• Dekoracja zwycięzców odbędzie się około godziny 20:00 na terenie Zamku.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU