#22lipcaNaBalatonie

Wodzisław Śląski, Polska
22.07.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

63

Nazwa zawodów

#22lipcaNaBalatonie

Lokalizacja

Wodzisław Śląski, Polska

Start

22.07.2018 16:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji CENTRUM

E-mail organizatora

i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl

Telefon organizatora

512070794

Klasyfikacje

BIEG GŁÓWNY 5 KM

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

26


Opłaty

do 20.07.2018

20.00 zł

NORDIC WALKING 5 KM

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

19


Opłaty

do 20.07.2018

20.00 zł

BIEG PRZEDSZKOLAKA

Dystans

0.15 km

Płeć

K,M

Wiek

99-6

Uczestników

8


Udział bezpłatny

BIEG KLAS 1-2

Dystans

0.3 km

Płeć

K,M

Wiek

7-8

Uczestników

2


Udział bezpłatny

BIEG KLAS 3-4

Dystans

0.6 km

Płeć

K,M

Wiek

9-10

Uczestników

6


Udział bezpłatny

BIEG KLAS 5-6

Dystans

0.6 km

Płeć

K,M

Wiek

11-12

Uczestników

2


Udział bezpłatny

#22lipcaNaBalatonie

REGULAMIN BIEGÓW ORAZ MARSZU NORDIC WALKING

1. CEL
• Promocja biegania jako najprostszej i najbardziej dostępnej formy aktywności fizycznej.
• Promocja Miasta Wodzisławia Śląskiego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
„CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim oraz Ośrodka Rekreacyjnego Balaton
• Poprawa ogólnej kondycji fizycznej i zdrowotnej.

2. ORGANIZATOR
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” Wodzisław Śląski

3. WSPÓŁORGANIZATORZY
• Urząd Miasta Wodzisław Śląski

4. TERMIN I MIEJSCE
22 lipca 2018 (niedziela), Wodzisław Śląski, Ośrodek Rekreacyjny „Balaton” przy ul Brackiej

5. TRASA BIEGU
Klasyczny cross w terenie leśnym. Urozmaiceniem dla biegaczy jest ukształtowanie terenu z trasami wiodącymi przez malowniczy Ośrodek Rekreacyjny "Balaton" oraz lasy, gdzie znajduje się wiele podbiegów oraz zbiegów. Trasa w głównej mierze biegnie ścieżkami szutrowymi oraz leśnymi duktami z niewielkim fragmentem asfaltu (2 pętle). Jedna pętla ok. 2,5 km. Trasa biegu dla dzieci ma 150 i 300 metrów.

6. POMIAR CZASU
W biegu głównym, w marszu Nordic Walking oraz w biegach dziecięcych ustalenie kolejności na mecie oraz pomiar czasu będzie mierzony ręcznie.

7. PROGRAM IMPREZY
Biuro zawodów do biegów dziecięcych czynne od godziny 13:30 do 14:30. Biuro zawodów do biegu głównego czynne od 13:30 do 15:30.

Starty biegów dla dzieci:
Bieg przedszkolaka dziewczęta 15:00 Bieg przedszkolaka chłopcy 15:05 Bieg klas 1-2 SP dziewczęta – 15:10 Bieg klas 1-2 SP chłopcy – 15:15 Bieg klas 3-4 SP dziewczęta – 15:20 Bieg klas 3-4 SP chłopcy – 15:25 Bieg klas 5-6 SP dziewczęta – 15:30 Bieg klas 5-6 SP chłopcy – 15:35
Godziny startów mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń w biegach dziecięcych. Dekoracja najlepszych uczestników biegów dla dzieci - po wszystkich biegach dla dzieci Start biegu głównego 5 km – godzina 16:00
Start marszu Nordic Walking – godzina 16:05
Dekoracja najlepszych uczestników Biegu i Nordic Walking – 17:00.

Mężczyźni BIEG I MARSZ NW: 5 km - (2 okrążenia) Kobiety BIEG I MARSZ- 5 km (2 okrążenia)

Kategorie wiekowe w Biegach dla dzieci
Kategoria wiekowa Rocznik Dystans
Bieg Przedszkolaka 2012 i młodsi 150 m
Bieg dla dzieci (klasy 1-2 SP) 2011 - 2010 300 m
Biegi dla dzieci (klasy 3-4 SP) 2009-2008 600m
Biegi dla dzieci (klasy 5-6 SP) 2007-2006 600m

8. NAGRODY
Klasyfikacja generalna (OPEN) - nagrody rzeczowe w Biegu na 5 km oraz osobno nagrody rzeczowe w marszu Nordic Walking
Mężczyźni Kobiety
Miejsce Nagroda Miejsce Nagroda
1 miejsce Nagroda rzeczowa + 1 miejsce Nagroda rzeczowa +
trofeum trofeum
2 miejsce Nagroda rzeczowa + 2 miejsce Nagroda rzeczowa +
trofeum trofeum
3 miejsce Nagroda rzeczowa + 3 miejsce Nagroda rzeczowa +
trofeum trofeum

W Biegu Głównym oraz w Nordic Walking na 5 kilometrów Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. W biegach dla dzieci dla pierwszych 3 osób organizator przewidział trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy w biegu przedszkolaka oraz w biegach dla dzieci otrzymują pamiątkowe dyplomy.

9. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza klikając https://dostartu.pl/22lipcanabalatonie-v2539.pl.html lub przez stronę internetową: www.mosir.wodzislaw-slaski.pl lub w biurze zawodów w miarę wolnych miejsc. Wszystkie informacje będą dostępne również na stronie internetowej: www.mosir.wodzislaw-slaski.pl oraz na naszym facebook-owym profilu: www.facebook.com/mosirwodzislaw

10. OPŁATA STARTOWA
• 20,00 zł w Biegu Głównym na 5 km oraz Nordic Walking - do 20 lipca 2018 r.
• 30,00 zł w Biegu Głównym na 5 km – w Biurze Zawodów w dniu biegu
• Podmiotem obsługującym elektroniczne płatności jest firma Personal Best NIP:6472528409
• Udział w biegu przedszkolaka oraz w biegu dla dzieci jest bezpłatny.
Opłaty startowe prosimy kierować bezpośrednio na konto: 88 8468 0000 0010 0027 4687 0001.
Współorganizator wystawia faktury po uprzednim zgłoszeniu.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
• Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji biegowej imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.
• Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Bogumińskiej 8.
• Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jed. Dz. U. 2014r. poz.1182 i 1662 oraz 2015r. Poz.1309).
• Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu/szkoły na stronie internetowej MOSiR oraz na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, Youtube, Google i inne.
• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
• Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez MOSiR oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie internetowej MOSiR oraz filmach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, Youtube, Google i innych, a także w mediach w celu informacji i promocji zawodów.
• Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zmianami).

12. WARUNKI UCZESTNICTWA
Ze względów bezpieczeństwa w Biegu Głównym na 5 kilometrów wprowadza się limit startujących – 100 osób, w marszu Nordic Wlking wprowadza się limit startujących – 50 osób. Limity mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń online przed biegiem. O kolejności zapisów w Biegu Głównym decyduje dokonanie opłaty startowej. Uczestnikiem Biegu Głównego mogą zostać osoby, które do dnia 22 lipca 2018 r. ukończyły 14 lat oraz dokonały opłaty startowej. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 roku życia na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni przez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela biura zawodów.
Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dowód wpłaty opłaty startowej. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.
Biuro zawodów biegu będzie się mieściło na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton ul. Bracka, w dniu 22 lipca 2018 w godz. 13.30 – 15.30.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. Organizator zapewnia: opiekę medyczną, napoje.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej, powołanej przez organizatora zawodów. Skargę na piśmie należy złożyć do godziny po zakończeniu zawodów, po wpłacie kaucji w wysokości 50 zł. Komisja ma obowiązek rozpatrzyć ją do 1 godziny od jej otrzymania.
W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie ona wpłacona na konto organizatora lub współorganizatora. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające regulaminu i ładu sportowego. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas zawodów posiadają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów. Wszelkich informacji na temat biegu udziela: Ireneusz Górnik 512 070 794, poczta elektroniczna: i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU